P.D.I.

logo PDI
PissarraDigital
Interactiva

Al nostre centre tenim instal·lades vàries Pissarres Digitals Interactives. 
Què és una PDI?
Pissarra digital interactivaf. (tecno.) sistema tecnològic , generalment integrat per un ordinador, un videoprojector i un dispositiu de control de punter, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup. Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció.
La PDI permet:- Escriure i dibuixar des de l'ordinador (editor de textos, power point, programes d'imatges, etc.)
- Emmagatzemar les pissarres creades (com si fossin arxius de text o imatges) i poder-les modificar posteriorment.
- Interactuar amb els diferents programes.
- Escriure directament sobre la pissarra.
- Interaccionar amb els diferents programes des de la pantalla (no és necessari fer servir el ratolí ni al teclat, ja que a la mateixa pantalla podem disposar d'un ratolí i teclats virtuals) sense perdre el contacte visual amb els estudiants.
- L'escriptura directa sobre la pantalla tàctil resulta molt útil per alumnes amb dificultats psicomotrius i per alumnes amb necessitats educatives especials. 
- Subratllar, encerclar, sobreescriure, modificar, etc. tot el que apareix a la pantalla. 
- Mantenir el contacte visual continu amb els estudiants.
- Una triple interacció amb el mestre davant l'ordinador, un grup d'alumnes davant la PDI i la resta participant des del seu lloc.


Més informació sobre la PDI a:

http://dewey.uab.es/pmarques/


http://www.xtec.cat/~esafont/
http://www.xtec.cat/se-baixllobregat6/PDI/memoriaPDI.pdf
http://www.catedu.es/pizarra_digital/
http://www.youtube.com/watch?v=gcnAMqr3s_A
http://www.smarttech.com/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/cuate/docum/pdi_redes.pdf
http://www.fmorilla.net/