Wednesday, October 27, 2010

Grammar Unit 2

Hello 5è&6è,
The grammar (unit 2) is already available. You can correct it in the classroom or at home. Remember it is mandatory!
5è: Last day, wednesday 3rd November.
6è: Last day, tuesday 2nd November.

Hola 5è&6è,
La gramàtica (unitat 2) ja està disponible. La podeu corregir a la classe o a casa. Recordeu que és obligatòria!
5è: Últim dia, dimecres 3 de novembre.
6è: Últim dia, dimarts 2 de novembre.

No comments:

Post a Comment

Post a coment - Deixa un comentari