Tuesday, October 5, 2010

Test Week


Hello 5è&6è,
This week we are doing our tests (Unit 1). You can study the grammar, the activity book and the project.

Hola 5è&6è,
Aquesta setmana fem les proves (Unit 1). Podeu estudiar la gramàtica, l'activity book i el projecte.

No comments:

Post a Comment

Post a coment - Deixa un comentari