Wednesday, April 6, 2011

Badia, our City

Google Docs
Badia in Google Docs
Tot i algunes dificultats tècniques, tenim els projectes penjats (alguns per acabar...).

Even with some tech difficulties, the projects are uploaded (some projects are not finished).

 Fifth form A
 Fifth form B

No comments:

Post a Comment

Post a coment - Deixa un comentari