Wednesday, June 29, 2011

El Principito

Un dels grups de treball del projecte AVAC és el club de lectura. Aquest grup (mares de l'escola) ha gaudit de la lectura i la posterior reflexió del llibre "El Petit Príncep" al llarg de dos cursos. Finalment han fet una adaptació teatral de l'obra i la van representar davant dels alumnes i dels mestres de l'escola la Jota. Aquest projecte de teatre està relacionat amb la feina sobre el Petit Príncep i l'amistat realitzada pels alumnes de cicle superior.

A working group from the AVAC (Aprenem a Viure, Aprenem a Conviure / Learn to Live, Learn to Coexist) project is the reading group. This group (mothers of the school) has enjoyed the reading and reflexion of the book "The Little Prince" through the last two years. Finally they adapted the book and prepared a theatre play for the kids and the teachers of the school la Jota. This theatre project is related to the activities about the Little Prince and friendship by the students of 5th and 6th form.

No comments:

Post a Comment

Post a coment - Deixa un comentari